Roze in beeld

Donaties

Roze in Beeld wil in de toekomst nog meer onderdelen gaan ontwikkelen, zoals een boek, een tentoonstelling en een documentaire.

Wil je helpen dit te realiseren dan kan je geld over maken op: NL59INGB0005 3772 20 t.n.v. St. FilmTrips o.v.v. Roze in Beeld! te Amsterdam.

Dank!