Roze in beeld

Docentenhandleiding CKV Film UITGESPROKEN

Les 1 Voorbereiding
Les 2 Opname
Les 3 en 4 Montage
Les 5 Montage ruw materiaal scene 4
Les 6 Uitgesproken

Les 1 Voorbereiding

Doel

Media-educatie: professionals geven inzicht in proces van film maken van A tot Z. Leerlingen worden aangesproken als mediamakers. Wat komt er allemaal bij kijken en voor welke keuzes/dilemma’s kom je als filmmaker te staan?

Opzet

Deze lessenreeks bestaat uit 6 lessen van minimaal 90 minuten per les. Het kan opgenomen worden in een module film maken b.v. binnen CKV of in een curriculum van Beeldende Vorming of Audiovisueel/Film.

Het is aan te bevelen om ook de lessen Maatschappijleer Roze in Beeld te doen.

Voor deze lessenreeks wordt gebruik gemaakt van de korte fictie film UITGESPROKEN van Dylan en Lazlo Tonk, twee jonge filmmakers. Om inzicht te krijgen in het proces van film maken beschikken we over delen van het originele scenario, over ‘making of’ filmpjes waarin onderdelen van het proces zichtbaar/tastbaar worden, over ‘footage’ (originele opnamen) van een scene uit de film én over het eindproduct, de film UITGESPROKEN, waarin de hoofdpersoon een hetero jongen is wiens beste vriend homo blijkt te zijn.

Les 1 Voorbereiding.

Introductie

WAT IS DE UITDAGING?
• Hoe vertel je met de camera het verhaal?
• Hoe voorkom je dat ze op de REC. knop drukken en dat alle actie zich vervolgens vóór de camera afspeelt en als een toneelstukje geregistreerd wordt? Hoe maak je je kijker betrokken?
• Een verzameling shots is nog geen film!
• Monteren is meer dan wegknippen van mislukte beelden!
• Als leerlingen zelf een filmpje maken weten ze tegen welke dilemma’s een regisseur aanloopt.

INHOUD van de film UITGESPROKEN:

De film gaat over de vriendschap tussen twee jongens, die onder druk komt te staan wanneer de een erachter komt dat de ander homo blijkt te zijn.

Veiligheid
Seksuele diversiteit is een gevoelig onderwerp, zeker in deze leeftijdsgroep, daarom is het belangrijk dat iedere leerling zich op zijn gemak voelt om zijn mening te geven en een rol te spelen. Zowel homo als hetero jongeren vinden het erg moeilijk om over dit onderwerp te praten. Geef aan dat iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt en benadruk dat ieder recht heeft op zijn eigen mening en dat je daar met respect mee omgaat. Creëer een veilige sfeer waarin iedereen kan en mag zijn wie hij/zij is en waarin iedereen kan en mag zeggen wat hij/zij vindt met respect voor anderen en een andere mening.

Uitgesproken

Lessen bij de film UITGESPROKEN.

Opdracht 1

Bespreek deze begrippenlijst met uw leerlingen.

Download de pdf met de begrippenlijst

Opdracht 2

Bekijken Making of Uitgesproken 1: Wie wordt de hoofdpersoon?


Making of Uitgesproken 1

Opdracht 3

Bekijk scene 1 van UITGESPROKEN.


Scene 1 UITGESPROKEN

Opdracht 4

Lees voor aan de leerlingen scènes 2 t/m 4 van de scenebeschrijving. Scenebeschrijving.

Download de pdf met de scenebeschrijving

Opdracht 5

Verstrek en benoem kaders & afwijkende standpunten + camera t.o.v. actielijn in foto’s aan leerlingen.

Camerabewegingen: hoe beweegt de camera t.o.v. de hoofdpersoon?

Pan = panorama: horizontale camerabeweging van links naar rechts of van rechts naar links;

Tilt up/down: camerabeweging waarbij de lens van de camera kantelt omhoog of omlaag;

Lift: camerabeweging waarbij de hele camera omhoog komt of omlaag gaat en waarbij de lens horizontaal blijft;

Loper/rijder: camerabeweging waarbij de camera in zijn geheel bewogen wordt of gereden op een rails. Variaties: in- of uitloper/rijder, rondloper/rijder, meeloper/rijder.

Kaders in foto's.

Download de pdf met de scenebeschrijving

Camera t.o.v. aktielijn in foto's.

Download de pdf met de scenebeschrijving

Een close-up
Een close up.

Een medium shot
Een medium shot.

Een totaal shot
Een totaal shot.

Opdracht 6

Bekijken Making of Uitgesproken 2: wie cast je in welke rol?


Making of Uitgesproken 2

Opdracht 7

Bespreken Voorbeeld Shotlist.

Verstrekken blanco Shotlist en Scenario Scene 4.

Leerlingen vullen zelf Shotlist in met minimaal 8 en maximaal 10 shots.

Taakverdeling maken in groepen van +/- 5 leerlingen:
- locatie zoeken (toestemming vragen?)
- props regelen
- wie is regisseur, cameraman, acteur(s) (Er wordt niet met extern geluid van hengel gewerkt omdat er nauwelijks gesproken wordt in de scene)
- opname planning

Download de pdf met voorbeeld Shotlist

Download de pdf met een blanco Shotlist

Download de pdf met het scenario van Scene 4

Les 2 Opname

Voorwaarden

1 Videocamera (of digitale fotocamera’s) per groep van +/- 5 leerlingen Filmen met mobieltjes (Smartphones) kan alleen als getest is of het materiaal te laden is in een montage programma. Let er ook op dat alleen ‘liggend’ = horizontaal gefilmd wordt. Een alternatief is om de scene met een fotoreeks te ‘verbeelden’.

Meerdere filmlocaties.

Hun ingevulde storyboard.

Let op: Als je geen mogelijkheid hebt om te monteren dan kun je toch laten filmen maar dan moeten de leerlingen ‘monteren in de camera’ Dit geldt voor camera’s met tape!

Als je niet beschikt over edit software dan moet elk shot er in één keer goed op staan. Dan heel zorgvuldig proefdraaien:

goed met de acteurs repeteren zodat iedereen precies weet wát hij op wélk moment wáár moet doen.

De bewegingen van de acteurs en de evt. Beweging van de camera goed op elkaar afstemmen en op de timing van het geheel letten.

De uitdaging is om bij elk shot de rec. knop (opnameknop) op het juiste moment in te drukken (let op: de tape moet altijd eerst een paar sec. ‘inlussen’ voordat daadwerkelijk beeld opgenomen wordt) én ook de opname weer stopzetten om goede overgangen van het ene naar het andere shot te bewerkstelligen zodat bij afspelen het verhaal vloeiend doorloopt.

Opdracht 1

Bekijken Making of Uitgesproken 3: Wanneer ben je tevreden met de opname?


Making of Uitgesproken 3

Opdracht 2

Neem de Opnameprocedure door met de leerlingen en de docent noteert de locaties waar gefilmd wordt en stuurt de teams op pad.

Download de pdf met de Opname procedure.

Opdracht 3

De leerlingen gaan filmen.

De docent gaat bij elke groep langs (neem fotocamera mee om foto’s te nemen!)

Les 3 en 4 Montage

Opdracht 1

Bekijken Making of Uitgesproken 4: Welke taak kies je?

Voorwaarden:

Eigen opnamen van scene 4.
Edit-software: Windows Moviemaker of I Movie (op school of thuis).
Max. 3 leerlingen per computer.


Making of Uitgesproken 4

Opdracht 2

Bespreek Montage Instructie met de leerlingen.

Download de pdf met de Montage instructie.

Opdracht 3

Vertoon alle montages.

Vertoon steeds de twee versies van elke groep na elkaar, dan vallen de verschillen op. Die kun je dan meteen bespreken. Wat is het effect van je keuzes? De groep en de docent reageren met Top en Tips.

Ga ook in op de impact van de beelden, waar komt de emotie van de acteurs goed binnen bij de kijker en hoe komt dat, wat is het effect van wat de camera gedaan heeft in die shots.

Hoe is de afwisseling van de gekozen Kaders en Standpunten?

Hoe zit het met de stereotypering?

Les 5 Montage ruw materiaal scene 4

Opdracht 1

Download de 5 shots van het ruwe materiaal van scene 4.

Shot 1

Shot 2

Shot 3

Shot 4

Shot 5

Opdracht 2

Monteer scene 4.

Opdracht 3

Vertonen van alle montages.

Vertoon steeds de twee versies van elke groep na elkaar, dan vallen de verschillen op. Die kun je dan meteen bespreken. Wat is het effect van je keuzes? De groep en de docent reageren met Top en Tips.

Ga ook in op de impact van de beelden, waar komt de emotie van de acteurs goed binnen bij de kijker en hoe komt dat, wat is het effect van wat de camera gedaan heeft in die shots. Hoe is de afwisseling van de gekozen Kaders en Standpunten?

Hoe zit het met de stereotypering?

Les 6 Uitgesproken

Opdracht 1

Vertoon de film UITGESPROKEN (13 minuten)

Ga naar Film: Uitgesproken

Opdracht 2

Leerlingen geven antwoord op de reflectievragen en leveren dat in (al dan niet anoniem). Reflectievragen.

Download de pdf met de Reflectievragen