Roze in beeld

Les: Nederlands

Introductie
Les 1
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5
Les 6
Les 7

Introductie

Brokeback Mountain
Brokeback Mountain

Het doel van deze lessenserie Nederlands is bedoeld om seksuele diversiteit en met name homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Aan de hand van een paar schrijfopdrachten, bereid je je ook voor op het eindexamen Nederlands.

Tijdens de lessen komen begrippen als pluriforme samenleving aan bod en wordt er ingegaan op begrippen als vooroordelen en stereotypering. De lessenserie bestaat uit woordenschatopdrachten, tekstverklaring en het schrijven van een ingezonden brief.

Bij alle opdrachten heb je het artikel uit “Zij aan Zij” nodig. Lees dat goed door.

Wat weet je over de film Brokeback Mountain waar bovenstaande foto een fragment uit is?

Les 1

Lees dit artikel goed door, want daar krijg je straks een aantal opdrachten over.

Zij aan Zij artikel Waar zijn de lesbo's op onze buis

Les 2

Zoek bij elk onderstaand woord of woordgroep de juiste betekenis. Je mag een woordenboek gebruiken of de contextmethode toepassen.

profileren:
medialandschap:
affaire:
reality-tv:
side kick:
realistische representatie:
positieve representatie:
homo- emancipatie:
scala:
expliciete:
emancipatie:
mainstream:
imago:
issues:
stereotypes:

In deze opdracht werk je aan tekstverklaring en tekststructuren. Beantwoord onderstaande vragen. Succes!

1. Wat is de belangrijkste manier, die de schrijfster in de inleiding toepast om de belangstelling van de lezer te trekken? Licht je antwoord toe.
2. Formuleer de hoofdgedachte van de tekst in max 15 woorden.
3.Wat is het centrale probleem dat in de tekst wordt besproken.
4. Is het artikel gebaseerd op feiten of meningen, licht je antwoord toe.
5. Geef een minimaal 3 meningen van de schrijfster weer.
6. Wat is de belangrijkste functie van het slot? Conclusie, samenvatting of een aanbeveling. Leg uit.
7. Is deze tekst vooral betogend, activerend, uiteenzettend of beschouwend. Licht je antwoord toe.

Les 3


Lucas en Bilal in GTST


Spanga's: 'Odette en Charlie zijn verliefd


Yari in Gooische vrouwen

Bekijk bovenstaande youtube fragmenten (worden ook genoemd in artikel) Schrijf je bevindingen op en formuleer voor én tegen argumenten. Let op woorden zoals stereotypering, positieve representatie.

Stelling: Het is goed om via soaps homoseksualiteit in beeld te brengen?

Les 4

Maak een structuurschema voor tekst. Verdeel de tekst in hoofddelen. Zet in de eerste kolom de functie van dat hoofddeel, in de tweede kolom de kernzin (of kernzinnen) van dat deel. Maak op deze manier een geleide samenvatting!

Download de pdf met een blanco structuur schema

Les 5

Maak voor deze tekst een representatieve samenvatting. Gebruik daarvoor maximaal 200 woorden.

Uit je samenvatting moet duidelijk worden:
- Waarom Shula Rijxman , bestuurslid NPO, oproept tot meer zichtbaarheid van vrouwen.
- Welke voorbeelden er worden er genoemd.
- Het verschil in lesbische vrouwen en homomannen op de Nederlandse televisie.
- De oorzaken van het ontbreken van lesbische vrouwen op televisie.
- Hoe kan er gewerkt worden aan positieve representatie in de media.

Les 6

Bespreek in een groepje van vier de samenvattingen en discussieer over het onderwerp.

Schrijf tijdens de discussie voor en tegen argumenten op, die je in de laatste les kunt gebruiken voor het schijven van je reactie/ ingezonden brief!

Je kunt ook nog met elkaar praten over je eigen beeldvorming over homoseksualiteit, in je eigen omgeving, op je school, in je familie.

En de beeldvorming in de media in het algemeen.

Les 7

Schrijf nu zelf een persoonlijke reactie naar aanleiding van het artikel! “Waar zijn de lesbo’s op onze buis” van Anneke Bloemen.

Eisen aan deze ingezonden brief zijn:
1. Telt minimaal 250 woorden en maximaal 300;
2. Heeft een duidelijk standpunt;
3. Bevat minimaal drie inhoudelijk verschillende argumenten;
4. Bevat een duidelijke alinea-indeling;
5. Bevat een pakkende titel;
6. Er moet worden ingegaan op de in het artikel genoemde mediafragmenten.